Legionella

Kosteffektivt og fremtidssikret – uten kjemikalier

Bra for miljøet, og for lommeboka

Energi og legionella-reduksjon i kaldt- og varmtvannssystemer. Vi tilbyr en sikker, kosteffektiv og fremtidssikret løsning uten bruk av kjemikalier.

Sikker og fremtidssikret 

  • Salt – vann – elektrisitet til produksjon av desinfeksjonsvæsken Neuthox®
  • Ingen krav til oppbevaring av salt, vann og Neuthox®
  • Registrert på EUs BPR-liste Artikkel 95 omhandler Biocid Produktregulering

Ingen kjemikalier

  • Sikker og giftfri håndtering
  • Ingen håndtering av saltsyre eller natriumklorid
  • Ingen bruk av beskyttelsespåkledning, briller, åndedrettsvern eller hansker

Kosteffektiv løsning

  • 5 øre per m³ desinfiserte varmt bruksvann
  • Ett system til håndtering av flere injeksjonspunkter
  • Minimal vedlikeholdelse og servicebehov