Om Z Energi

Kompetanse, kvalitet og ansvar

Z Energi er en kompetansebedrift innen energi og miljø

Vi leverer tjenester og produkter av ypperste kvalitet innen kartlegging, analyse, prosjektering, budsjettering, installering, tilsyn/overvåking, vedlikehold, service, rådgivning og konsultasjon.

Historikk

Vår historie går tilbake til 2000 da firmaet ble startet, da som Haugaland Kjøleservice Sandnes. I 2003 ble det en endring på eierforhold og navneskifte til AC Klima. I 2007 fusjonerte bedriften med Enko A/S for å bli mer slagkraftig som en total leverandør av løsninger innen varme, ventilasjon og kjøling. Navnet ble da endret til AC Enko Klima & Energi AS. I 2015 ble AC Enko Klima & Energi kjøpt opp av Z Energi.

De senere årene har fokuset på energi effektivisering bidratt til kraftig vekst for Z Energi. Vi er opptatt av å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre bygninger mer effektive. Vi leverer ikke bare produkter, men bistår og med installasjon, drift, service og vedlikehold.

Verdier og visjoner

Z Energi sin visjon er: ”Energikontroll nytter”

Vår målsetting er å være den ledende i Rogaland innen komplette energiløsninger for næringsbygg. Vi er opptatt av gode referanser og fornøyde kunder. Vi vet at måten vi arbeider på påvirker mennesker og miljø, derfor ønsker vi å integrere dette i alt vi gjør. Dette gjør vi ved å være med i ulike organisasjoner, arbeide seriøst med kvalitet, søke gode samarbeidspartnere og ta vare på menneskene i organisasjonen.

Hvordan vi forholder oss til våre kunder, samarbeidspartnere, medarbeidere, bransjen, samfunnet og miljø skal være bevisst fra vår side. Vi skal også være etiske i våre handlinger og stimulere til best mulige resultater og kvalitet.