FoU

Forskning og utvikling

Tverrfaglig samarbeid gir kunnskap og resultater

Gjennom tverrfaglig samarbeid med viktige aktører som IRIS, Enova og Innovasjon Norge har vi tilegnet oss mye kunnskap rundt hva som fungerer best i praksis og gir best lønnsomhet.

Vi jobber med…

  • Energieffektive varme- og kjøleløsninger
  • Energilagring
  • Hybride solcelleanlegg og utfordringer knyttet til solcellers effektivitet og økonomi
  • Spenningsregulering og spenningsoptimalisering
  • Vannkvalitet og legionella

4. generasjons fjernvarme

Lavtemperatur varme betegnes som fjerde generasjon fjernvarme/nærvarmeløsning. De forskjellige generasjoner betegnes som nedenfor:

  • 1. generasjon: Damp, 160 °C
  • 2. generasjon: Hetvann, 130 °C
  • 3. generasjon: Varmt vann, 80 °C
  • 4. generasjon: Lavtemperatur, 50-55 °C

Lavtempererte løsninger vil gi flere viktige fordeler i den fremtidige varmeforsyningen og energibransjen:

– Økt energieffektivitet
– Enklere og økt utnyttelse av spillvarme
– Øke mulighet for integrasjon av fornybar energi i energisystemer
– Lavere installasjon og driftskostnader
– Levere kjøling uten ekstra kostnad

Løsningen egner seg spesielt godt i nye tette bygg som normalt får en forringing i inneklima pga. høy temperatur. Dagens 2. og 3. generasjons løsninger har ikke produkter som er tilpasset moderne bygg. De fleste av verdens eksisterende fjernvarmeselskap bruker i dag 2. og 3. generasjons løsninger som de ønsker konvertert til nye 4. generasjons løsninger for å møte konkurranse, Paris avtalen, miljøkrav og energitap.

Les mer

PV Challenges: Challenges for supplier and customer on installing, using and delivering energy of solar cells

Utført av IRIS – International Research Institute of Stavanger – for Z Energi AS © 2017

Mulighetsstudie av Kjeraghytta

Utført av Z Energi AS for Stavanger Turistforening © 2018