Legionella

Energi og legionella-reduksjon i kaldt- og varmtvannssystemer. Vi tilbyr en sikker, kosteffektiv og fremtidssikret løsning uten bruk av kjemikalier.

legionella illustrasjon

Sikker og fremtidssikret løsning

  • Salt – vann – elektrisitet til produksjon av desinfeksjonsvæsken Neuthox®
  • Ingen krav til oppbevaring av salt, vann og Neuthox®
  • Registrert på EUs BPR-liste Artikkel 95 omhandler Biocid Produktregulering

Ingen bruk av kjemikalier

  • Sikker og giftfri håndtering
  • Ingen håndtering av saltsyre eller natriumklorid
  • Ingen bruk av beskyttelsespåkledning, briller, åndedrettsvern eller hansker

Kosteffektiv løsning

  • 5 øre per m³ desinfiserte varmt bruksvann
  • Ett system til håndtering av flere injeksjonspunkter
  • Minimal vedlikeholdelse og servicebehov

Les mer:

pdf icon small Bekjemper Legionella med kjemekaliefri og energieffektiv metode
(Maritim - Magasin fra Maritimt Forum, november 2018)
pdf icon small Pressemelding: Ny metode tar knekken på legionella både i kaldt og varmt vann
(Z Energi, 29. januar 2018)
pdf icon small – Legionellaløsning reduserer kostnader til varmtvann med 25 prosent (Energirapporten, 22/2017)
pdf icon small Produktark: Energi og legionella-reduksjon i kaldt- og varmtvannssystemer
pdf icon small Psykiatrien fik bugt med legionella (Maskinmesteren, november 2016)

Z ENERGI AS

Forusparken 12
4031 Stavanger

Tlf. 400 000 80

tor@zenergi.no

Toshiba forhandler
Nibe Forhandler
Novap medlem

Z ENERGI AS

Forusparken 12
4031 Stavanger

Tlf. 400 000 80

tor@zenergi.no

Nibe Forhandler
Toshiba forhandler
Novap medlem